எஸ்ஸன் மோட்டார் ஷோவிலிருந்து பிரத்யேக படங்கள்

Posted by:
Updated: Friday, December 21, 2012, 16:57 [IST]
 

பிராங்பர்ட் மோட்டார் ஷோவுக்கு அடுத்து ஐரோப்பாவில் ஜெர்மனியின் எஸ்ஸன் மோட்டார் ஷோ மிக பிரபலம். வாகன தயாரிப்பாளர்கள் மட்டுமின்றி, உதிரிபாகங்கள் தயாரிப்பாளர்கள், விண்டேஜ் கார்கள் மற்றும் பைக்குகள் என ஆட்டோமொபைல் துறையினரின் அனைத்து பிரிவினரும் பங்கேற்ற மாபெரும் ஆட்டோமொபை திருவிழாவாக நடந்து முடிந்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் இருந்து லட்சக்கணக்கான பார்வையாளர்கள், ஆட்டோமொபைல் பிரியர்கள் எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோவுக்கு வருகை தந்தனர். புதிய மாடல்கள் ஒரு பக்கமும், ஹாட் அழகிகள் மறுபக்கமும் எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோவுக்கு வந்த பார்வையாளர்களை குதூகலத்தின் உச்சிக்கே சென்றனர். எஸ்ஸன் மோட்டார் ஷோவிலிருந்து பிரத்யேக படங்களை ஸ்லைடரில் கண்டு ரசியுங்கள்.

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸன் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

எஸ்ஸென் ஆட்டோ ஷோ - படங்கள்

Story first published:  Friday, December 21, 2012, 16:08 [IST]
English summary

Essen Motor show 2012 top cars babes | ஹாட் ஹாட் எஸ்ஸன் மோட்டார் ஷோவிலிருந்து..!!

The Essen Motor Show 2012 is an auto show, whose main themes are automobiles, motor sports, tuning and old or classic cars. Check out the top hot cars, bikes and babes from the 2012 Essen Motor Show.
கருத்தை எழுதுங்கள்

Latest Photos

Latest Videos

Free Newsletter

Sign up for daily auto updates

New Launches