ஒன்இந்தியா தமிழ் எழுதியோர்

Author Profiles

Saravana Rajan
Assistant Editor
வாகன விற்பனை மற்றும் பழுது நீக்கு துறையில் பணியாற்றிய அனுபவமுடையவர். 11 வருடங்களாக ஊடகத் துறையில் பணியாற்றி வருகிறார்.
Arun Muthu
Sub-Editor
நான் முத்து அருண். ஊடக துறையில் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறேன். அரசியல், விளையாட்டு செய்திகள் எழுதிய அனுபவம் உண்டு. தற்போது ஆட்டோமொபைல் செய்திகளை வழங்கி வருகிறேன்.
சத்திஷ் குமார்
Sub-Editor
நான் சத்திஷ்குமார், ஊடக மற்றும் செய்தித்துறையில் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது, வாகனங்கள் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுகிறேன்.
Mohan Krishnamoorthy
Sub-Editor
Jobo Kuruvilla
Managing Editor
Jobo Kuruvilla is the Managing Editor of DriveSpark