உங்க வண்டி நம்பர் மட்டும் சொல்லுங்க... உங்க குணம், வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னு நாங்க சரியா சொல்றோம்

வண்டி நம்பரை வைத்து, ஒருவரின் குணம், வேலை, வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? என்பது போன்ற விஷயங்களை சொல்ல முடியும். இது எப்படி? என்பதை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

ஒருவர் பயன்படுத்தி வரும் வாகனத்தின் பதிவு எண்ணை வைத்து, அவர்களின் குணநலன்களை உங்களால் சொல்ல முடியும். ஆம், உண்மைதான். குணநலன்கள் மட்டுமல்லாது, அவர்கள் என்ன வேலையில் சிறப்பாக விளங்குவார்கள்? என்பது போன்ற விஷயங்களையும் கூட சொல்ல முடியும். இதுபற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் உங்களை நிச்சயம் 'அட' போட வைக்கும் என்பது உறுதி.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

இதற்கு முதலில் வாகனத்தின் ஒற்றை இலக்க எண்ணை (Vehicle Single Digit - VSD) நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது அவசியம். ஆங்கிலத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு எழுத்திற்கும் குறிப்பிட்ட எண் மதிப்பு உண்டு. இதை தெரிந்து கொண்டால்தான், வாகனத்தின் சரியான ஒற்றை இலக்க எண்ணை கண்டறிய முடியும். இதற்கு கீழே உள்ள அட்டவணை உங்களுக்கு உதவும்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

ஆங்கில எழுத்து - எண் மதிப்பு

A, I, J, Q, Y - 1

B, K, R - 2

C, G, L, S - 3

D, M, T - 4

E, H, N, X - 5

U, V, W - 6

0, Z - 7

F, P - 8

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

சரி, இனி வாகனத்தின் ஒற்றை இலக்க எண்ணை கண்டறிவது எப்படி? என பார்க்கலாம். இதற்கு TN 47 AV 6323 என்ற பதிவு எண்ணை உதாரணமாக எடுத்து கொள்ளலாம். இந்த பதிவு எண்ணில் உள்ள ஆங்கில எழுத்துக்களுக்கு நிகரான எண் மதிப்பை அட்டவணையில் பார்த்து கொள்ளலாம். ஆனால் எண்களை அப்படியே வைத்து கொள்ள வேண்டும்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

இந்த வகையில் மேற்கண்ட பதிவு எண்ணின் ஒற்றை இலக்க எண் 5 ஆகும். அது எப்படி? என்பது உங்களுக்கு புரியும் வகையில் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

T N 4 7 A V 6 3 2 3

4+ 5+ 4+ 7+ 1+ 6+ 6+ 3+ 2+ 3 = 41 = 4+1 = 5

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

இந்த ஒற்றை இலக்க எண்ணை வைத்து கொண்டு ஒருவரின் குணநலன்களை கூறி விட முடியும். ஒற்றை இலக்க எண்கள் மொத்தம் 10 (பூஜ்ஜியம் உள்பட). இனி ஒவ்வொரு எண்ணிற்குமான குணநலன்களை வரிசையாக பார்க்கலாம்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

ஒற்றை இலக்க எண் 1

1 என்பது சூரியனால் ஆட்சி செய்யப்படும் எண் ஆகும். 1 எனும் ஒற்றை இலக்க எண் கொண்ட வாகனங்களை ஓட்டுபவர்கள் அரசு வேலையில் இருப்பார்கள். மேலும் அவர்கள் வனத்துறையிலும் பணியாற்றலாம். ஆனால் அவர்கள் கொஞ்சம் ஈகோ பிடித்தவர்களாக இருக்க கூடும். அத்துடன் சுயநலமாக யோசிக்க கூடியவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

ஒற்றை இலக்க எண் 2

இது சந்திரனால் ஆட்சி செய்யப்படும் எண் ஆகும். இந்த எண் கொண்ட வாகனங்களை ஓட்டுபவர்கள் மிகவும் அமைதியானவர்களாக இருப்பார்களாம். அத்துடன் வாழ்க்கை என்ன கொடுக்கிறதோ? அதை விரும்பி ஏற்று கொள்ளக்கூடியவர்களாகவும் இருப்பார்கள். ஆனால் இவர்கள் அனைத்தையும் மனதில் ஏற்றி கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். எமோஷனல் டைப் ஆகவும் இருப்பார்கள்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

ஒற்றை இலக்க எண் 3

3 என்பது வியாழன் கோளால் ஆட்சி செய்யப்படும் எண் ஆகும். பொதுவாக 3 என்னும் ஒற்றை இலக்க எண் கொண்ட வாகனங்களை ஓட்டுபவர்கள் அரசியல் அல்லது நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய வேலைகளில் சிறந்து விளங்க கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களுக்கு பெருமித உணர்வு அதிகமாக இருக்கும். அத்துடன் பணத்தை பற்றிய சிந்தனை அதிகம் கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

ஒற்றை இலக்க எண் 4

இது ராகுவிற்கு உரிய எண் ஆகும். இந்த எண் கொண்ட வாகனங்களை ஓட்டுபவர்கள் பொருளாதார ரீதியில் மிகவும் வலுவானவர்களாக இருப்பார்கள். பண பிரச்னை என்றால் என்ன? என கேட்டும் நிலையில்தான் அவர்கள் இருப்பார்கள். வாழ்நாள் முழுவதும் பண பிரச்னையையே சந்திக்க மாட்டார்கள். ஆனால் வாழ்க்கையில் இவர்கள் அவ்வப்போது ஒரு சில தவறான முடிவுகளை எடுப்பார்கள்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

அத்துடன் ரிலேஷன்ஷிப் விஷயத்திலும் இவர்கள் மிக மோசமானவர்களாகதான் இருப்பார்களாம். அதாவது உறவுகளை கையாள்வதில் கோட்டை விட்டு விடுவார்கள். அடுத்ததாக ஒற்றை இலக்க எண் 5 குறித்து பார்க்கலாம்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

ஒற்றை இலக்க எண் 5

ஒற்றை இலக்க எண் 5 என்பது புதன் கோளால் ஆட்சி செய்யப்படும் எண் ஆகும். 5 எனும் ஒற்றை இலக்க எண் கொண்ட வாகனங்களை ஓட்டுபவர்கள் ஷார்ப் மைண்ட் உடையவர்களாக இருப்பார்கள். இதன் காரணமாக பிஸ்னஸில் அவர்கள் கொடி கட்டி பறப்பார்கள். ஆனால் அதற்கு ஏற்ப இவர்கள் அதிகம் பேசுவார்கள். அத்துடன் சில சமயங்களில் குழந்தைதனமாக நடந்து கொள்வார்கள்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

ஒற்றை இலக்க எண் 6

6 என்பது வெள்ளி கோள் ஆட்சி செய்யும் எண். இந்த எண் கொண்ட வாகனங்களை ஓட்டுபவர்கள் க்ரியேட்டிவ் வேலைகளில் சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள். அத்துடன் அவர்கள் கலைத்துறையில் பணியாற்ற கூடிய சிறந்த ஆர்ட்டிஸ்களாக இருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் ஆல்கஹாலுக்கு அடிமையானவர்களாக இருக்க கூடும். மேலும் அவர்களுக்கு பலருடன் தொடர்பு இருக்கலாம். கோவப்படாதீங்க பாஸ்!!

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

ஒற்றை இலக்க எண் 7

இது கேதுவால் ஆட்சி செய்யப்படும் எண். பொதுவாக 7 எனும் எண் கொண்ட வாகனங்களை ஓட்டுபவர்கள், ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் உடையவர்களாக இருப்பார்கள். அத்துடன் நன்றாக யோசிக்க கூடியர்களாகவும் இருப்பார்கள். எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன்பாக, ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் நலனையும் யோசிக்க கூடியவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

ஒற்றை இலக்க எண் 8

8 என்பது சனியால் ஆட்சி செய்யப்படும் எண் ஆகும். 8 என்னும் எண் கொண்ட வாகனங்களை ஓட்டுபவர்கள், மக்களை அணி திரட்டுவதிலும், சிறந்த தலைவர்களை உருவாக்குவதிலும் வல்லவர்களாக இருப்பார்கள். ஆனால் அனைவரையும் ஒன்றிணைப்பதிலேயே அவர்கள் எப்போதும் பிஸியாக இருக்ககூடியவர்கள் என்பதால், அவர்களின் பொருளாதார நிலைமை கொஞ்சம் சிக்கலாகதான் இருக்கும்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

ஒற்றை இலக்க எண் 9

இது செவ்வாய் கோளால் ஆட்சி செய்யப்படும் எண் ஆகும். இந்த எண் கொண்ட வாகனங்களை ஓட்டுபவர்கள் மிகவும் புத்திசாலிகளாக இருப்பார்கள். அத்துடன் முடிவுகளை விரைவாக எடுப்பார்கள். மேலும் 9 எனும் எண் கொண்ட வாகனங்களை ஓட்டுபவர்கள் வாழ்வின் அனைத்து கட்டங்களிலும் சிறப்பாக செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

அதே சமயம் இவர்கள் மிகவும் வேகமாக வாகனம் ஓட்டக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். இதனால் விபத்தில் சிக்கி கொள்ள கூடிய அபாயம் இருக்கிறது. எனவே வாகனங்களை ஓட்டும்போது கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள். அத்துடன் மிதமான வேகத்தில் பயணிப்பதும் நல்லது.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

பூஜ்ஜியம்

எந்தவொரு கோளாலும் ஆட்சி செய்யப்படவில்லை. இவர்களின் வாழ்க்கை ஏற்ற, இறக்கங்களுடன் இருக்கும். ஆனால் அவர்கள் பொதுவாக அதிர்ஷ்டசாலிகள்தான். விரும்பியதெல்லாம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் திடீரென அவர்கள் வீழ்ச்சியை சந்திக்க கூடும். இது அவர்களை ஏழைகளாகவும், உதவியற்றவர்களாகவும் மாற்றும்.

அதிசய ஜோசியம்... வண்டி நம்பர் மூலம் ஒருவரின் குணம், வேலையை சரியாக சொல்ல முடியும்... எப்படி தெரியுமா?

உங்கள் வாகனத்தின் எண் உடன் மேற்கண்ட விஷயங்களை ஒப்பிட்டு பாருங்கள். பின்னர் அது உங்களுக்கு பொருந்தி போகிறதா? என்பதை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்கள். இது சரியாக இருந்தால், உங்கள் நண்பர்களுக்கும், மற்றவர்களுக்கும் இந்த செய்தியை பகிருங்கள்.

Most Read Articles

Tamil
மேலும்... #ஆஃப் பீட் #off beat
English summary
Vehicle Registration Number And Its Connection With Your Personality And Job. Read in Tamil
 
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Drivespark sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Drivespark website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more