விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

விமான பணிப்பெண்கள் ஏன் தங்கள் ஒரு கையை முதுகுக்கு பின்னால் மடித்து வைத்து கொள்கின்றனர்? என்ற சந்தேகத்திற்கான விளக்கத்தை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

நீங்கள் விமானத்தின் கேபினுக்குள் செல்லும்போது, விமான பணிப்பெண்கள் உங்களை வரவேற்பார்கள். அப்போது அவர்கள் தங்கள் கையை முதுகுக்கு பின்னால் மடித்து வைத்திருப்பார்கள். நீங்கள் விமானங்களில் அடிக்கடி பயணம் செய்யக்கூடியவர் என்றாலும் சரி, அல்லது எப்போதாவது பயணிக்க கூடியவர் என்றாலும் சரி, விமான பணிப்பெண்களின் இந்த செய்கையை நீங்கள் கவனித்திருக்க கூடும்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

அப்படி கவனித்திருந்தால், விமான பணிப்பெண்கள் ஏன் இப்படி செய்கிறார்கள்? என்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு எழுந்திருக்கலாம். அந்த சந்தேகத்திற்கான விளக்கத்தை இந்த செய்தியில் வழங்கியுள்ளோம். விமான பணிப்பெண்களின் வேலை பல்வேறு பொறுப்புகள் நிரம்பியது என்பது நம் அனைவருக்கும் நிச்சயமாக தெரியும்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

விமானங்கள் நேர்த்தியாக இருப்பதை உறுதி செய்வது, பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது என அவர்களுக்கு ஏராளமான பொறுப்புகள் இருக்கின்றன. ஒரு கையை தங்கள் முதுகுக்கு பின்னால் வைத்திருப்பதும் அவர்களுக்கான பொறுப்புகளில் ஒன்று. ஆனால் அது ஏன்? என்பதுதான் நம்முடைய சந்தேகமே.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

எளிமையாக சொல்வதென்றால், அவர்கள் தங்கள் கையில் கவுன்டர் (Counter) ஒன்றை மறைத்து வைத்திருப்பதுதான் இதற்கு காரணம். ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட டிக்கெட்களின் எண்ணிக்கையுடன், விமானத்தில் ஏறிய பயணிகளின் எண்ணிக்கை ஒத்துபோவதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த கவுன்டரை விமான பணிப்பெண்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

இதன் மூலம் விமானங்களில், குறிப்பாக பிஸியான விமானங்களில் உள்ள பயணிகளின் தெளிவான எண்ணிக்கை அவர்களுக்கு தெரியவரும். பொதுவாக நாம் சுற்றுலா செல்கிறோம் என்றால், வாகனத்தில் அனைவரும் ஏறி விட்டார்களா? என்பதை யாரேனும் ஒருவர் முன்னால் நின்று விரல் விட்டு எண்ணி உறுதி செய்து கொண்டிருப்பார்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

அப்போது வாகனத்தில் உள்ள அனைவரின் கவனமும், விரல் விட்டு எண்ணி கொண்டிருப்பவரின் மீதுதான் குவிந்திருக்கும். ஆனால் எவ்வித தொந்தரவு அல்லது சங்கடமும் இல்லாமல் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை உறுதி செய்வதற்காகவே விமான பணிப்பெண்கள் கவுன்டர்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். ஒவ்வொரு பயணி புதிதாக விமானத்தில் ஏறும்போதும், அவர்கள் இந்த கவுன்டரை ஒரு முறை 'க்ளிக்' செய்து கொள்வார்கள்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

இதன் மூலம் இறுதியில் அவர்களுக்கு குழப்பம் இல்லாத தெளிவான எண்ணிக்கை கிடைக்கும். இந்த கவுன்டர்கள் கைக்கு அடக்கமாக சிறிதாக இருக்கும். சில சமயங்களில் பயணிகள் விமானத்தில் ஏறும்போது எண்ணிக்கை கணக்கிடப்படும். அப்போது விமான பணிப்பெண்களின் ஒரு கை பின்னால் மடித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணலாம்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

இன்னும் சில சமயங்களில் பயணிகள் இருக்கைகளில் அமர்ந்த பிறகு எண்ணிக்கை கணக்கிடப்படும். அப்போது விமான பணிப்பெண்கள் ஒரு கையை முதுகுக்கு பின்னால் மடித்து வைத்து கொண்டே நடந்து செல்வதை காணலாம். இன்னும் சில விமானங்களில் பயணிகள் ஏறும்போதும், இருக்கைகளில் அமர்ந்த பிறகும் என இரண்டு முறை எண்ணிக்கை கணக்கிடப்படும்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

அடுத்த முறை நீங்கள் விமானத்தில் செல்லும்போது முதுகுக்கு பின்னால் மடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் விமான பணிப்பெண்களின் கைகளை நன்றாக கவனித்து பாருங்கள். அவர்கள் சிறிய கவுன்டரை கைகளுக்குள் வைத்து கொண்டு, 'க்ளிக்' செய்து கொண்டே இருப்பதை அப்போது நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

விமான பணிப்பெண்கள் செயல்பாடுகுறித்த சுவாரஷ்ய தகவலைத் தொடர்ந்து, பைலட்கள் பேசும் ரகசிய வார்த்தைகள் குறித்த அர்த்தங்களைப் பற்றி பார்க்கலாம்.

டெட்ஹெட் (Deadhead) என்றால் உங்களுக்கு என்னவென்று தெரியுமா? அல்லது பேன்-பேன் (Pan-pan) என்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் தெரியுமா? இந்த வார்த்தைகளுக்கான விளக்கங்களை நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு. இவை எல்லாம் விமானங்களின் பைலட்கள் பேசும் ரகசிய மொழியின் சில வார்த்தைகள்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

பைலட்கள் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், இந்த ரகசிய மொழியை தெரிந்து வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியம். பைலட்களும், விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறை ஊழியர்களும் ஒருபோதும் வார்த்தைகளை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக பொதுவான ஒரு ரகசிய மொழி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

விபத்துக்களை தவிர்ப்பதுதான் இதன் அடிப்படை நோக்கம். ஏனெனில் பைலட்களும், விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறை ஊழியர்களும் வார்த்தைகளை தவறாக புரிந்து கொண்டால், பயங்கரமான விபத்துக்கள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம். வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்வதில் ஏற்பட்ட பிரச்னை காரணமாக கடந்த காலங்களில் மோசமான விமான விபத்துக்கள் அரங்கேறியுள்ளன.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

எனவேதான் பைலட்களும், விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறை ஊழியர்களும், எளிதாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில் ரகசிய மொழி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மொழில் உள்ள முக்கியமான வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தம் என்ன? என்பதை இந்த செய்தியில் வழங்கியுள்ளோம். ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக பார்க்கலாம்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

மேடே (Mayday): விமான பயணங்களின்போது நீங்கள் ஒருபோதும் கேட்கவே கூடாத வார்த்தை இதுதான். இன்ஜின் முழுமையாக செயலிழப்பு போன்ற உயிருக்கே ஆபத்தான மிகவும் அவசர சூழல்களில், பைலட்கள் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள். m'aidez என்ற பிரெஞ்சு வார்த்தையில் இருந்து மேடே என்ற வார்த்தை உருவானது.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

'உதவி செய்யுங்கள்' என்பதுதான் இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் ஆகும். உயிருக்கு ஆபத்தான அவசர சூழல் என்றால், ரேடியோ கால் தொடங்கும்போது, பைலட்கள் இந்த வார்த்தையை கண்டிப்பாக மூன்று முறை கூற வேண்டும். இப்படி ஒரு சூழல் ஏற்படக்கூடாது என்பதை குறிக்கும் விதமாகதான், இதனை நீங்கள் ஒருபோதும் கேட்க கூடாத வார்த்தை என தொடக்கத்தில் கூறினோம்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

பேன்-பேன் (Pan-pan): இதுவும் அவசர சூழ்நிலையை குறிக்க கூடிய ஒரு வார்த்தைதான். எனினும் மேடே அளவிற்கான அவசர சூழல் கிடையாது. அதற்கு கீழ் நிலையில் உள்ள அவசர சூழல் என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம். தீவிரமான ஒரு பிரச்னைதான். ஆனால் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இல்லை என்பது போன்ற சமயங்களில் பைலட்களில் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

panne என்ற பிரெஞ்சு வார்த்தையில் இருந்து பேன்-பேன் என்ற வார்த்தை உருவானது. இதற்கு செயலிழப்பு என்று பொருள். இந்த வார்த்தையை உபயோகிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டால், பேன்-பேன், பேன்-பேன், பேன்-பேன் என விமானங்களின் பைலட்கள் மூன்று முறை கூறுவார்கள். எனவே விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறை ஊழியர்கள் புரிந்து கொள்ள ஏதுவாக இருக்கும்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

வில்கோ (Wilco): will comply என்பதன் சுருக்கம்தான் Wilco. எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்து விட்டது. அதற்கு இணங்குகிறோம் என்பதுதான் இதற்கு அர்த்தம். தகவல் கிடைத்தவுடன், அதனை செய்கிறோம் என்பதை தெரிவிப்பதற்கு விமானங்களின் பைலட்கள் வில்கோ என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

ஸ்டாண்ட்பை (Standby): தயவு செய்து காத்திருங்கள் என்பதுதான் இதன் அர்த்தம் ஆகும். பொதுவாக விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறை ஊழியர்களோ அல்லது பைலட்களோ, மெசேஜ்களுக்கு எதிர்வினையாற்ற முடியாத அளவிற்கு மிகவும் பிஸியாக இருக்கும் சமயங்களில், ஸ்டாண்ட்பை வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள்.

விமான ரகசியம்... பணிப்பெண்கள் நடக்கும்போது ஒரு கையை மட்டும் பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

டெட்ஹெட் (Deadhead): விமானத்தின் ஊழியர்களில் யாராவது ஒருவர், பயணிகளின் இருக்கையில் அமர்ந்து பயணம் செய்து கொண்டிருந்தால், அதை குறிப்பதற்கு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். பைலட்களும், விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறை ஊழியர்களும் இதுபோல் ஏராளமான ரகசிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

Most Read Articles

மேலும்... #ஆஃப் பீட் #off beat
English summary
Why Do Flight Attendants Stand With Their Hands Behind Their Backs? Here Is The Reason. Read in Tamil
 
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X