விமானத்தின் இடது பக்கம் சிகப்பு, வலது பக்கம் பச்சை லைட் இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! இவ்ளோ நாளா தெரியாம போச்சே

விமானத்தின் இடது இறக்கையில் சிகப்பு விளக்கும், வலது இறக்கையில் பச்சை விளக்கும் வழங்கப்படுவதற்கு என்ன காரணம்? என்பதை இந்த செய்தியில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

விமானத்தின் இடது பக்கம் சிகப்பு, வலது பக்கம் பச்சை லைட் இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! இவ்ளோ நாளா தெரியாம போச்சே

விமானத்தின் இறக்கைகளில் வண்ண விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் கவனித்துள்ளீர்களா? ஒரு சில விதிவிலக்குகள் இருந்தாலும் கூட, வர்த்தக ரீதியில் பயன்படுத்தப்படும் பெரும்பாலான விமானங்களின் இறக்கைகளில் நிச்சயமாக வண்ண விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அத்துடன் அவை சிகப்பு மற்றும் பச்சை வண்ண விளக்குகளாகதான் இருக்கும்.

விமானத்தின் இடது பக்கம் சிகப்பு, வலது பக்கம் பச்சை லைட் இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! இவ்ளோ நாளா தெரியாம போச்சே

விமானங்களின் இறக்கைகளில் ஏன் சிகப்பு மற்றும் பச்சை வண்ண விளக்குகளை பயன்படுத்துகின்றனர்? என்பது அடிக்கடி விமான பயணம் செய்யும் சிலருக்கு கூட தெரியாது. ஆனால் இந்த செய்தியின் முடிவில், அதற்கான காரணத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள். விமானங்களின் இறக்கைகளில் உள்ள சிகப்பு மற்றும் பச்சை வண்ண விளக்குகள் 'நேவிகேஷன் லைட்கள்' எனப்படுகின்றன.

விமானத்தின் இடது பக்கம் சிகப்பு, வலது பக்கம் பச்சை லைட் இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! இவ்ளோ நாளா தெரியாம போச்சே

இரவு நேரங்களில் வானில் பறந்து கொண்டிருக்கும் மற்ற ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் விமானங்களின் பைலட்களுக்கு, மற்றொரு விமானம் பறந்து கொண்டுள்ளது என்பது தெளிவாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த 'நேவிகேஷன் லைட்கள்' வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமல்லாது, விமானம் எந்த பாதையில் பயணம் செய்கிறது? என்பதையும் இந்த 'நேவிகேஷன் லைட்கள்' மற்ற பைலட்களுக்கு உணர்த்தி விடும்.

விமானத்தின் இடது பக்கம் சிகப்பு, வலது பக்கம் பச்சை லைட் இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! இவ்ளோ நாளா தெரியாம போச்சே

இதன் மூலம் மோதல் தவிர்க்கப்படும். வர்த்தக ரீதியில் பயன்படுத்தப்படும் பெரும்பாலான விமானங்களின் ஒரு இறக்கையில் சிகப்பு விளக்கும், அதன் எதிர்ப்புற இறக்கையில் பச்சை விளக்கும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதில், சிகப்பு விளக்கு விமானத்தின் இடது பக்க இறக்கையிலும், பச்சை விளக்கு விமானத்தின் வலது பக்க இறக்கையிலும் வழங்கப்பட்டிருக்கும்.

விமானத்தின் இடது பக்கம் சிகப்பு, வலது பக்கம் பச்சை லைட் இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! இவ்ளோ நாளா தெரியாம போச்சே

இதுதவிர விமானங்களின் வால் பகுதியில் வெள்ளை விளக்கு ஒன்றும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதில், சிகப்பு மற்றும் பச்சை விளக்குகளை இறக்கைகளில் பயன்படுத்துவதற்கு முதல் காரணம், விமானத்தை எளிதாக பார்க்க முடியும் என்பதுதான். விமானங்களின் இறக்கைகளில் சிகப்பு விளக்குகள் மட்டும் இருந்தாலோ அல்லது பச்சை விளக்குகள் மட்டும் இருந்தாலோ, மற்ற பைலட்கள் அவற்றை தவறாக கணிக்க கூடும்.

விமானத்தின் இடது பக்கம் சிகப்பு, வலது பக்கம் பச்சை லைட் இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! இவ்ளோ நாளா தெரியாம போச்சே

அதாவது விமானங்களுக்கு பதிலாக அவற்றை ட்ரோன்கள் என நினைத்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆம், விமானங்களில் மட்டுமே சிகப்பு மற்றும் பச்சை வண்ண விளக்குகளின் கலவை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் வானில் பறக்கும் திறனை பெற்றுள்ள ட்ரோன்கள் போன்றவற்றில் இருந்து விமானங்களை எளிதாக வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும்.

விமானத்தின் இடது பக்கம் சிகப்பு, வலது பக்கம் பச்சை லைட் இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! இவ்ளோ நாளா தெரியாம போச்சே

படகுகளில் இருந்துதான் இந்த சிகப்பு மற்றும் பச்சை வண்ண விளக்கு கலவையை விமானங்கள் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. படகுகளில் சிகப்பு மற்றும் பச்சை வண்ண விளக்குகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் மோதலை தவிர்க்க முடிகிறது என்பதை கடந்த 19ம் நூற்றாண்டின்போது கடற்பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் கண்டறிந்தனர்.

விமானத்தின் இடது பக்கம் சிகப்பு, வலது பக்கம் பச்சை லைட் இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! இவ்ளோ நாளா தெரியாம போச்சே

எனவே விமான துறையை சேர்ந்த நிபுணர்களும் அதே வழியை பின்பற்ற தொடங்கி விட்டனர். சிகப்பு மற்றும் பச்சை வண்ண விளக்கு கலவை விமானங்களை தெளிவாக தெரியும்படி செய்து, வானில் மோதலுக்கான வாய்ப்பை குறைக்கிறது. இதன் மூலம் பாதுகாப்பான பயணம் உறுதி செய்யப்படுகிறது. மனித கண்களால் சிகப்பு, பச்சை வண்ணத்தை மிக எளிதாக வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும் என்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது.

விமானத்தின் இடது பக்கம் சிகப்பு, வலது பக்கம் பச்சை லைட் இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! இவ்ளோ நாளா தெரியாம போச்சே

சரி, விமானங்களின் இறக்கைகளில் சிகப்பு மற்றும் பச்சை வண்ண விளக்குகளுடன், வால் பகுதியில் வெள்ளை வண்ண விளக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் என ஏற்கனவே கூறியிருந்தோம் அல்லவா? இந்த மூன்று வண்ண விளக்குகளின் கலவையும், விமானங்கள் எந்த திசையில் இருந்து எந்த திசையில் செல்கின்றன? என்பதை மற்ற பைலட்கள் கணிப்பதற்கு உதவி செய்கின்றன.

விமானத்தின் இடது பக்கம் சிகப்பு, வலது பக்கம் பச்சை லைட் இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! இவ்ளோ நாளா தெரியாம போச்சே

அதாவது ஒரு ஹெலிகாப்டரின் பைலட் இரவு நேரத்தில் தனது வலது பக்கத்தில், சிகப்பு மற்றும் வெள்ளை விளக்குகளை பார்க்கிறார் என்றால், விமானம் வலது பக்கத்தில் இருந்து இடது புறம் நோக்கி சென்று கொண்டுள்ளது என அர்த்தம். அதே நேரத்தில், அந்த ஹெலிகாப்டரின் பைலட் பச்சை மற்றும் வெள்ளை விளக்குகளை பார்த்தால், விமானம் இடது புறத்தில் இருந்து வலது பக்கம் செல்கிறது என அர்த்தம்.

விமானத்தின் இடது பக்கம் சிகப்பு, வலது பக்கம் பச்சை லைட் இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! இவ்ளோ நாளா தெரியாம போச்சே

வானில் மோதல்களை தவிர்க்க பைலட்களுக்கு இந்த விளக்குகளின் கலவை எப்படி உதவி செய்கிறது? என்பது உங்களுக்கு தற்போது புரிந்திருக்கும் என நம்புகிறோம். விமானங்களும், விமான பயணங்களும் இப்படி இன்னும் பல்வேறு சுவாரஸ்ய தகவல்களை உள்ளடக்கியது. அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் உங்களுக்கு பயனுள்ள இன்னும் பல்வேறு தகவல்களை வழங்குகிறோம்.

Note: Images used are for representational purpose only.

Most Read Articles

மேலும்... #ஆஃப் பீட் #off beat
English summary
Why Lights At Airplane Wings Are Different - Here Is The Reason. Read in Tamil
 
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X