மாருதி இந்தியாவில் கார் மாடல்கள் மற்றும் விலை விபரம்

மாருதி கார் மாடல்களின் ஆன்ரோடு விலை

செலிரியோ
பெட்ரோல் - 23.1 kmpl
டீசல் - 27.62 kmpl
மாருதி செலிரியோ
ரிட்ஸ்
பெட்ரோல் - 18.5 kmpl
டீசல் - 23.2 kmpl
மாருதி ரிட்ஸ்
இக்னிஸ்
பெட்ரோல் - 20.89 kmpl
டீசல் - 26.80 kmpl
மாருதி இக்னிஸ்
ஸ்விப்ட்
பெட்ரோல் - 20.4 kmpl
டீசல் - 25.2 kmpl
மாருதி ஸ்விப்ட்
பலேனோ
பெட்ரோல் - 21.4 kmpl
டீசல் - 27.39 kmpl
மாருதி பலேனோ
டிசையர்
பெட்ரோல் - 22 kmpl
டீசல் - 28.40 kmpl
மாருதி டிசையர்
எர்டிகா
பெட்ரோல் - 16.02 kmpl
டீசல் - 20.77 kmpl
மாருதி எர்டிகா
சியாஸ்
பெட்ரோல் - 20.73 kmpl
டீசல் - 28.09 kmpl
மாருதி சியாஸ்

Maruti Suzuki In News

Current Maruti-Suzuki News from around the globe